“Great things are done by a series of small things brought together”

Na de afronding van mijn studie Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik bewust voor het consultancy vak gekozen. Vanuit mijn achtergrond heb ik aandacht voor de procesmatige/bestuurlijke kant en de inhoudelijke/technische kant. Hierbij ligt mijn kracht in het leggen van verbindingen tussen mensen met verschillende achtergronden, disciplines, schaalniveaus en tussen theorie en praktijk. Ik ben sterk in het omzetten van urgentie naar beweging en resultaat vanuit een inspirerend perspectief en weet daarbij focus en tempo te houden. Ik zet mijn enthousiasme, analytisch vermogen oplossingsgerichtheid dan ook graag in om een stap verder te denken.