Bestaansrecht van het Project

Een van de grootste pensioenuitvoerders ter wereld wil haar klantprocessen voor 3 grote pensioenfondsen vernieuwen en de pensioenadministratie borgen in een toekomst vaste applicatie en daarmee oude technologie uit faseren. In lijn met de bedrijfsstrategie wordt de pensioendeelnemer meer centraal (verhogen klanttevredenheid) gesteld door het aanbieden van digitale dienstverlening, ofwel digitalisering van alle processen (diensten), wat tevens een sterk efficiency voordeel oplevert. Een ander belangrijk doel is om parallel aan de vernieuwing van de pensioenadministratie een grootschalige transformatie te maken naar een nieuwe manier van werken volgens de agile principes in de vorm van Scaled Agile Framework (SAFe).

Welke dienst levert BluPoint aan dit Project?

BluPoint voert de regie over dit strategische programma in de vorm van programma management.

Hoe creëert BluPoint waarde voor de klant?

Wij maken het verschil door de verbindende factor te zijn tussen de onderdelen die het succes bepalen van dit programma, door continu scherp te zijn op de beoogde business waarde en te denken vanuit oplossingen in plaats van beperkingen. Daarnaast hebben wij samen met de klant een succesvolle transformatie naar Agile werken mogelijk gemaakt, door op kleine schaal te beginnen en als olievlek uit te laten vloeien over de verschillende niveaus in de organisatie.