Bestaansrecht van het Project

De aanleiding van het programma is het veranderende energielandschap. Er ontstaan nieuwe duurzame decentrale energievormen. Dit stelt andere eisen aan de infrastructuur en de informatievoorziening van de regionale netbeheerders (RNB’s). De verwachting is dat de huidige systemen en processen van de RNB’s in de nabije toekomst niet meer toereikend zijn om de energietransitie te ondersteunen. Daarom is de keuze gemaakt voor één centraal systeem t.b.v. een maatschappelijke kostenbesparing en uniforme/transparante marktbediening.

Het doel van het programma betreft het realiseren van één centraal systeem voor de markt faciliterende processen Allocatie, Reconciliatie, Meetdata Periodiek en Meetdata Telemetrie van de Regionale Netbeheerders, het faciliteren van het in beheer nemen en van de transitie naar het centrale systeem binnen de kaders van de businesscase.

Welke dienst levert BluPoint aan dit Project?

BluPoint is gevraagd door de RNB’s om als onafhankelijk consultancy bureau vanaf het prille begin de regie rol op te pakken om de RNB’s bij elkaar te brengen, businesscase te bepalen, planvorming op te stellen, Europese aanbesteding te begeleiden en realisatie op te starten. In de realisatie is de benodigde cruciale kennis en ervaring ingebracht om het complexe programma met de vele stakeholders zo veel als mogelijk op koers te houden. Bij de realisatie is de focus vanuit BluPoint steeds meer komen te liggen op het begeleiden van de complexe overgang van alle RNB’s van de decentrale AS-IS situatie naar de nieuwe centrale TO-BE oplossing voor allocatie, reconciliatie en meetdata (ARM).

Hoe creëert BluPoint waarde voor de klant?

Door de inbreng van cruciale kennis en ervaring op het gebied van het aansturen van complexe programma’s i.c.m. het overzien van het gehele speelveld heeft BluPoint een waardevolle bijdrage geleverd en levert deze nog steeds op het gebied van de transitie en datamigratie en wordt hierin als waardevol sparringpartner gezien voor zowel RNB’s als het centrale programma.