Loading...
Programma Centralisatie ARM 2018-02-19T01:01:56+00:00

Project Description

Programma.

Groot veranderprogramma voor de gezamenlijke Nederlandse Energie Netbeheerders (7 Regionale Netbeheerders) ingegeven door de 20-20-20 overheidsdoelstelling m.b.t. de energietransitie. Het programma omhelst de uniformering en centralisering van de wettelijke markt faciliterende taken rondom Allocatie, Reconciliatie, Meetdata Periodiek en Meetdata Telemetrie.

Rolbeschrijving.

Binnen dit programma heeft BluPoint de rol van Programmamanager, PMO, Transitiemanager en Manager Aanbesteding vervult voor de strategische fase (fase 1), aanbestedingsfase (fase 2) en initiatiefase (fase 3). De hoofdtaken omvatte:

Strategische fase

 • Opzetten van een nieuwe samenwerking tussen de Regionale Nederlandse Energie Netbeheerders;
 • Definiëren en formuleren van een collectieve visie, missie, doelen en randvoorwaarden;
 • Uitvoeren haalbaarheidsstudie & urgentieanalyse i.r.t. sector-roadmap en definiëren van transitie pad;
 • Opstellen en afstemmen governance t.b.v. fase 2, 3 en basis voor fase 4;
 • Linking pin naar Netbeheer Nederland en Energie Nederland.

Aanbestedingsfase

 • Tot stand brengen uniformering van ca. 720 marktprocessen;
 • Opstellen bestek t.b.v. aanbesteding (definitie programma, aanpak, techniek, infrastructuur, beheer, security, contracten en SLA’s);
 • Uitvoeren Europese aanbesteding;
 • Beoordelen ingediende stukken en voorbereiden besluitvorming;
 • (Inhoudelijk) begeleiden juridische en inkoop technische zaken.

Initiatiefase

 • Tot stand brengen uniformering van ca. 720 marktprocessen;
 • Opstellen bestek t.b.v. aanbesteding (definitie programma, aanpak, techniek, infrastructuur, beheer, security, contracten en SLA’s)
 • Uitvoeren Europese aanbesteding;
 • Beoordelen ingediende stukken en voorbereiden besluitvorming;
 • (Inhoudelijk) begeleiden juridische en inkoop technische zaken.

Resultaat.

Succesvolle opzet van een nieuwe samenwerking tussen de Regionale Netbeheerders op het gebied van markfacilitering. 1ste sector brede aanbesteding succesvol doorgevoerd met als resultaat een pakket en SI selectie (uniek resultaat in sector) naast goedkeuring voor alle plannen t.b.v. de realisatie fase 4. Bij de start van de realisatie zijn volgens afspraak de taken overgedragen aan EDSN en de Regionale Netbeheerders.