Bestaansrecht van het Project

Deze wereldwijd opererende retailer heeft de wens om hun prijsprocessen niet alleen efficiënter en minder foutgevoelig te maken maar ook om met hun prijzen en kortingen beter aan te sluiten bij de lokale prijsgevoeligheid van de klant. Hiervoor is een wereldwijd programma opgetuigd om, naast eerdergenoemde, ook eenduidigheid in gebruik van applicaties en werkwijze wereldwijd te realiseren. Hierdoor kunnen best practices tussen teams in de verschillende geografieën gedeeld worden en wordt veel manueel werk geautomatiseerd. Het uiteindelijke doel is een betere sell through van de producten in combinatie met een significante omzet en marge verhoging.

Welke dienst levert BluPoint aan dit Project?

In dit traject heeft BluPoint de rol van Europese Product Manager opgepakt, die ervoor zorgt dat de Europese belangen in dit wereldwijde programma het beste bediend worden.

Hoe creëert BluPoint waarde voor de klant?

Na meerdere projecten voor deze klant te hebben begeleid, heeft BluPoint bewezen het klantbelang voorop te stellen en indien nodig flexibel te zijn om de klant verder te helpen. Bovendien heeft de zienswijze van BluPoint dat de gebruikers de verandering grotendeels bepalen, in vorige projecten haar succes aangetoond.