Bestaansrecht van het Project

Omwille van groeidoelstellingen en positionering in de markt heeft de klant een overname doorgevoerd van een van haar concurrenten. Daarmee beoogt de klant een multi-label strategie (het aanspreken van een grotere klant-doelgroep) tegen gemiddelde lagere kosten (cost-to-serve) door integratie van organisatie, processen & systemen.

Hoe creëert BluPoint waarde voor de klant?

BluPoint heeft een bewezen track-record op het gebied van pré- en post fusies & overnames en is daarbij gespecialiseerd in het doorvoeren van integraties met bijbehorende operationele en technische transities. Inbreng van deze kennis en ervaring in de vorm van regie over de integratie helpt klanten in het realiseren van hun businesscase.

Welke dienst levert BluPoint aan dit Project?

BluPoint levert Management Consulting (in de pré-overname fase) en Programma Management & PMO & Transitie Management t.b.v. het Post-Overname programma (verantwoordelijk voor integratie van processen & systemen).