Loading...
Brandes 2018-02-19T01:01:12+00:00

Project Description

Project.

De complexiteit van het project was hoog. Deze werd voor een groot deel bepaald door de krappe planning (vanwege contractuele afspraken tussen DONG Energy en Eneco) en de randvoorwaarde dat er geen negatieve klantimpact mocht optreden bij de overgang.

Rolbeschrijving.

BluPoint heeft binnen dit project de rollen vervuld van overall project manager (aansturing teams business implementatie, transitie en conversie) en project manager transitie en conversie.

Resultaat.

Succesvolle conversie, inrichting en transitie conform planning en budget.