Loading...
BOS Programma 2018-02-19T01:05:46+00:00

Project Description

Project.

In 2013 is Eneco gestart met het project Oxxigen waarbij Oxxio als apart label en de benodigde Oxxio klant- en productgegevens in de Eneco systemen moesten worden opgenomen. Daarnaast dienden de Oxxio systemen geïntegreerd te worden binnen het Eneco landschap. Gedurende de realisatiefase van het project Oxxigen zijn door de overname van DONG Energy, Sector release 2015 en de overgang van BFI naar XML berichtenverkeer binnen Eneco afhankelijkheden ontstaan tussen de projecten. Om de hierdoor ontstane risico’s goed te kunnen mitigeren zijn de afzonderlijke projecten gebundeld in het programma BOS waarbij BOS staat voor de projecten;

Brandes:

Het project Brandes betreft de realisatie van de overname van de kleinverbruik-, MKB- en GV-klanten van DONG Energie in NL en Baarle Hertog (NL/BE grensgebied) middels een conversie naar de Eneco Front-Office en Back-Office systemen.

Oxxigen:

Het Oxxigen project omhelst het multilabel maken van de Eneco processen inclusief sectorprocessen en IT-landschap (uigezonderd on-line & marketing), t.b.v. Oxxio en andere merken als onderdeel van de multi-label strategie van Eneco. Specifiek voor Oxxio omvat het programma tevens de migratie en transitie van de Oxxio klanten en bijbehorende data naar de multi-label Back-Office, Front-Office, DWH en Outputmanagement systemen van Eneco. Belangrijkste driver voor Oxxigen is de verlaging van de cost-to-serve voor de verschillende merken.

Sectorrelease:

De sectorrelease omhelst de realisatie en implementatie van de sectorwijzigingen (deels voortvloeiend uit wetgeving) in de decentrale systemen van Eneco en Oxxio.

De complexiteit binnen dit programma was bijzonder groot door de afhankelijkheden tussen de projecten. Deze afhankelijkheden zaten op het gebied van planning, functionele en technische raakvlakken, aantal geraakte systemen, omvang van de benodigde systeemaanpassingen en de inzet van gezamenlijke resources. Daarnaast werd het moment van livegang van de projecten Brandes en Sectorrelease 2015 door externe factoren bepaald.

  • Belangrijkste onderdelen van de projecten waren;
  • Transitie: realiseren van de overgang van as-is naar to-be voor zowel business als IT.
  • Conversie: overzetten van externe gegevens naar Eneco systemen (front en back office).
  • Inrichting systemen: aanpassen systeeminrichting om de klanten op de juiste wijze te kunnen blijven bedienen.
  • Systeemaanpassingen: multilabel maken van de Eneco systemen en wijzigingen ten gevolge van de verplichtingen uit de sector release 2015 en overgang van BFI naar XML.
  • Business implementatie: wijzigen van bedrijfsprocessen en doorvoeren van benodigde aanpassingen van de werkinstructies.
  • Testen: het technisch, functioneel en keten testen van de systeemaanpassingen en inrichting en het testen van transitie en conversie.
  • Organisatorische wijzigingen: overnemen personeel binnen de bestaande Eneco organisatie.
  • Integratie externe systemen binnen het Eneco systeemlandschap.

Resultaat.

Binnen het programma BOS heeft BluPoint de rol van programma manager, PMO en de projectmanagementrol van het project Brandes, Sectorrelease 2015 en overgang BFI naar XML uitgevoerd. Tevens heeft BluPoint binnen het project Oxxigen de projectmanagementrol van het deelproject systeem aanpassingen en het deelproject transitie en conversie ingevuld.

Het programma heeft geresulteerd in een succesvolle livegang binnen planning en budget van alle deelprojecten waarbij geen negatieve klantimpact of sectorimpact is opgetreden.