Bestaansrecht van het Project

Het doel van de opdracht was om een Europese Aanbesteding voor de installatie van energiemeters af te ronden en de contracten te implementeren. Kort gezegd, om de installateurs/aannemers te contracteren die tot het eind 2020 de slimme meters voor de Netbeheerder ophangen bij de klanten. De waarde van het project is mede invulling geven aan de doelstelling dat in 2020 80% van de huishoudens in Nederland voorzien is van een slimme meter welke bijdraagt aan verduurzaming, reductie van CO2-uitstoot en energiebesparing.

Welke dienst levert BluPoint aan dit Project?

Deze opdracht heeft BluPoint gekregen, omdat voor deze opdrachtgever al meerdere projecten succesvol zijn uitgevoerd. Zowel de Business als IT heeft een positief beeld van BluPoint. BluPoint heeft gedurende dit project zowel de rol van Projectmanager als Projectleider implementatie ingevuld.

Hoe creëert BluPoint waarde voor de klant?

Het onderscheidend vermogen in deze opdracht zat hem vooral in het feit dat de projectmanager van BluPoint het vermogen bezit om te zien dat cultuur, stakeholdermanagement en communicatie een essentieel onderdeel vormen van een verandering. Zonder deze aspecten in ogenschouw te nemen, was dit project niet succesvol geworden.