Change Management Model 2018-04-09T16:00:42+00:00

Change Management Model.

Ondanks dat vele consultancybureau’s een focus op change management indiceren, ziet BluPoint in de praktijk slechts beperkte aandacht hiervoor. Change management begint al in de initiatiefase voordat daadwerkelijk een project is opgezet en eindigt pas in de nazorg. Een Plan van Aanpak hoe de verandering begeleid en gefaciliteerd moet worden moet zo spoedig mogelijk globaal worden opgesteld en onderdeel zijn van elke fase overgang. De focus moet gericht zijn op mensen en het veranderproces, waarbij de medewerkers meegenomen en betrokken worden bij de verandering en daarmee kansen in plaats van bedreigingen zien. Alleen zo kan een verandering effectief en blijvend zijn.

Voor een geaccepteerde en geborgde verandering is een aantal facetten van belang (of zelfs randvoorwaardelijk), deze facetten vormen de basis van een change management benadering. Een gedegen change management benadering kent twee facetten:

1. Fasering: de volgorde (curve) waarin een verandering tot stand komt, dit is bij alle veranderingen van toepassing met als verschil dat per verandering de duur/intensiteit van de stappen sterk kan verschillen.

2. Bouwstenen: de inhoudelijke componenten (ingrediënten) die nodig zijn om de verschillende stappen succesvol te doorlopen. Het aandeel en verhouding van deze ingrediënten is per stap en situatie verschillend. Het zwaartepunt beweegt veelal van links naar rechts.