Diensten 2019-04-18T10:42:18+00:00

Onze zienswijze.

Wij zijn van mening dat consultancy & change management direct resultaat voor onze klanten moet opleveren. Dat betekent dat wij niet alleen graag een strategie of advies uitwerken, maar ook daadwerkelijk de regie willen voeren over de implementatie tot en met het resultaat (de business waarde) voor onze klanten. Dit noemen wij Pratical Consulting. Naast onze ervaring en het eigenaarschap wat wij nemen speelt onze onafhankelijkheid een grote rol om voor onze klanten het verschil te maken.

Waarde creatie.

BluPoint richt zich op het realiseren van waarde voor onze klanten. Wij helpen onze klanten in het verbeteren, optimaliseren en (geheel) vernieuwen van hun business. Waarbij wij bij voorkeur van strategie tot realisatie betrokken zijn, om ook de resultaten waar te maken. Kenmerkend voor veranderingen vandaag de dag is dat ze niet geïsoleerd zijn, maar de organisatie integraal raken (mens, organisatie, processen en systemen). Dit is ook waarom wij over change management spreken en op al deze facetten acteren, dit vergt andere en bredere vaardigheden dan traditioneel projectmanagement en consultancy. Grofweg maken wij een onderscheid in drie categorieën van Business Transformatie, op basis van de impact van de verandering, maar altijd in relatie tot organisatie doelstellingen.

Business Redesign – een steeds sneller veranderende omgeving stelt ook continu eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Ook nieuwe technologieën maken het mogelijk om organisaties en business modellen te herontwerpen, waardoor organisaties beter in staat zijn om hun doelstellingen te realiseren en dit ook continu moeten nastreven. Deze aanpassingen raken wederom veelal de hele organisatie (mens, organisatie, processen en systemen).

Business Integratie – het doel van Business Integratie is het optimaal bedienen van klanten middels één integrale dienstverlening, waarbij klantbehoeften centraal staan. Hierbij kan gedacht worden aan ketenintegratie waarbij (processen van) verschillende afdelingen van een organisatie aan elkaar gekoppeld worden. Andere vormen van Business Integratie zijn het fuseren van twee organisaties of applicaties tot één. Business Integratie dient altijd te leiden tot het leveren van nieuwe of verbeterde diensten, producten en/of processen aan klanten, vanuit één business perspectief.

Business Improvement – binnen elke organisatie zijn verbeterpunten te adresseren die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. Cruciaal is om hiervoor realistische onderbouwing op te stellen wat de business waarde is, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving vallen ook in deze categorie.

Waar is BluPoint goed in?

Ons onderscheidend vermogen ontstaat doordat onze focus ligt op daadwerkelijke waarde creatie voor klanten (delivery). Het vermogen om dit te realiseren zit in onze aanpak, zienswijze, ervaring, vaardigheden en houding & gedrag van onze mensen. Daarom spreken wij van change management in plaats van projectmanagement. Wij zijn namelijk van mening dat de meeste projectmanagement methodieken/werkwijzen onvoldoende aandacht hebben voor “hoe” waarde voor de klant gerealiseerd wordt, daar is namelijk veel meer voor nodig dan projectdocumenten en/of een projectmethodiek, dat behoort tot onze kerncompetenties!

Om bovenstaande diensten te realiseren, levert BluPoint consultants in verschillende managementrollen, te weten management consultant, projectmanager, programma manager, product owner en project management officer.