Change Management.

Samen met onze relaties de drijvende en betrouwbare kracht zijn in het realiseren van hun ambities! Het is voor elke organisatie cruciaal om zich snel aan te kunnen passen om zo beter aan te sluiten bij de steeds sneller veranderende omgeving of juist veranderingen in de omgeving zelf te initiëren. Dit leidt tot business transformaties van groot tot klein.

BluPoint.

Wij geloven dat consultancy snel tot aantoonbare klantwaarde moet leiden, iets wat niet altijd vanzelfsprekend is.

Wij geloven ook dat de realisatie en implementatie het bewijs van het advies is, dat kun je niet los van elkaar zien. Daarom is onze aanpak en methodiek ook anders, gebaseerd op een praktische benadering en best practices en ervaring. Wij spreken dan ook over change management: een beoogd doel middels een verandering van begin tot eind begeleiden (met aantoonbaar resultaat), met duidelijke focus op de succesfactoren, zoals de menselijke aspecten en de beoogde toegevoegde waarde. Dit vraagt om andere vaardigheden dan traditioneel programma- en projectmanagement.

Business Redesign

Een steeds sneller veranderende omgeving stelt ook continu eisen aan het aanpassingsvermogen van organisaties. Ook nieuwe technologieën maken het mogelijk om organisaties en business modellen te herontwerpen, waardoor organisaties beter in staat zijn om hun doelstellingen te realiseren en dit ook continu moeten nastreven. Deze aanpassingen raken wederom veelal de hele organisatie (mens, organisatie, processen en systemen).

Business Integratie

Het doel van Business Integratie is het optimaal bedienen van klanten middels één integrale dienstverlening. Een voorbeeld van hiervan is een ketenintegratie waarbij (processen van) verschillende afdelingen van een organisatie aan elkaar gekoppeld worden. Andere vormen van Business Integratie zijn het fuseren van twee organisaties of applicaties tot één.

Business Improvement

Binnen elke organisatie zijn verbeterpunten te adresseren die bijdragen aan het onderscheidend vermogen van de organisatie. Cruciaal is om hiervoor een realistische onderbouwing op te stellen wat de business waarde is, zodat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden, in lijn met de doelstellingen van de organisatie. Wijzigingen in wet- en regelgeving vallen ook in deze categorie.

BluPoint is hiring!

Word jij onze nieuwe collega? Bekijk hier onze vacatures!

Open sollicitaties zijn altijd welkom en kunnen gestuurd worden naar info@blupoint.nl.

BEKIJK ONZE VACATURES

BluPoint is onderdeel van de L&vS Group